Bestyrelsen


Organisation:

Holbæk Håndboldklub består af en bestyrelse, som er folkevalgt på den årlige generalforsamling. I øjeblikket består bestyrelsen af fem personer med hver deres ansvarsområde.

Under bestyrelsen er der nedsat en række udvalg, der varetager en lang række af de mange opgaver, som skal løses i en driftig og ambitiøs håndboldklub.

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. juni.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og allerede indkomne forslag skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen og/eller via opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremgår disse forslag på foreningens hjemmeside sådan, at materialet er fremlagt en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i en måned før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret for medlemmer der ikke er fyldt 16 år kan kun udøves af en af medlemmets forælder.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ingen har mere end en stemme.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Senest nyt fra bestyrelsen:

Nyt fra bestyrelsen 20-12-2017
Første halvdel af sæsonen er lukket ned og julen står lige for døren. Men selv om det er jul, så er der stadig fuld gang i HH. På onsdag den 27. dec. sender vi nemlig 60 spillere af sted til Midtjysk julecup i Herning og omegn. Håber alle spillere og ledere får en fantastisk tur og tak til de ledere, som bruger deres juleferie i selskab med alle spillerne.
Siden sidst
I seneste nyhedsbrev skrev vi, at der endnu ikke havde været rigtig tid til at tænke visionært omkring håndboldudvikling, men at vi bruger meget tid på den daglige drift. På seneste bestyrelsesmøde den 7. december synes jeg dog, at vi fik åbnet lidt op for posen med de visionære tanker. Lad mig allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad vi pusler med
  • Gennem netværksmøder og idéer fra blandt andet vores U-16 pige træner James Adamsen, så har vi i HH taget teten på at komme nærmere et samarbejde blandt alle håndboldklubber i Holbæk Kommune omkring U-16 og 18 årgangene. Ikke forstået på den måde, at det hele skal smeltes sammen til et hold, men at vi i fremtiden kommer til at samarbejde og hjælpe hinanden i bestræbelserne på at holde spillere i nærområdet, og kunne skabe nogle gode træningsmiljøer til dem. I disse årgange er vi udfordret af efterskoleophold og mange nye interesser. I starten af det nye år er målet, at der bliver dannet en gruppe med repræsentanter fra alle klubber, som skal gennemtænke og udføre de optimale muligheder for spillerne. Alle vil blive orienteret nærmere i slutningen af sæsonen.
  • Vi proklamerede også mere frivillighed i seneste nyhedsbrev. Men for at få mere frivillighed i HH, så skal man også kende opgaverne! Igen har god dialog skabt en rigtig god idé. I starten af det nye år vil metalstanderen, som står lige for, når man kommer ind af hallens hoveddør, blive omdannet til ”frivillighedsstanderen” På denne vil der komme til at hænge sedler med opgaver. Opgaverne kan varierer lige fra bitte små hurtigt overstået opgaver til opgaver i udvalgsregi. Idéen er, at man kan trække en opgave af og gøre den til ens opgave. Opgaven vil stå på sedlen med rød skrift og når opgaven bliver trukket af, så står der en grøn skrift tilbage på standeren, som fortæller andre, at denne opgave er ved at blive løst. Dette vil synliggøre, hvor mange opgaver vi har og hvor mange vi får løst i HH. Håber alle vil tage dette tiltag til sig, og vi bliver endnu flere, som bidrager til en endnu mere driftig og oplevelsesrig håndboldklub. Tak til Sara Alting for den gode idé.
Dette er blot to visionære idéer, som vi meget snart tager hul på. Vi har flere i støbeskeen, for vi SKAL fremad igen. Vores medlemstal har været alt for dalende de seneste år. Det stopper nu og vi kan allerede se, der løbende tilføres nye spillere på de forskellige hold. Jo flere vi er til at løfte opgaven, des hurtigere skaber vi processen, og det er også bare lidt sjovere at drive forening på den måde. Gennem fællesskab og dialog kan vi skabe en masse.
 Holbike24
Alle bør efterhånden – håber vi da – være bekendt med vores nye store spinningevent HOLBIKE24 den 26./27. januar, som laves i samarbejde med Go2Fitness og Team Rynkeby. Gruppen bag eventen har virkelig knoklet, og gør det stadig, så vi håber der bliver bakket godt om denne event. Enten som frivillig, eller hvis nogle af jer har lyst til at købe en cykel og tage del i eventen. Det er vigtigt denne event bliver en stor succes, da den i fremtiden kan blive en god indtægtskilde for vores ungdomsafdeling. Tjek hjemmesiden www.holbike24.dk eller se vedhæftede flyer – som i øvrigt gerne må printes og deles ud. ;-)
Økonomi
Økonomien i klubben ser stadig fin ud og vores mål er fortsat et pænt overskud med udgangen af denne sæson, da vi ønsker at ruste os lidt til den kommende sæson, hvor vi er lidt usikre på sponsorindtægter, frivilligt arbejde mv. i forhold til, at vi skifter til Holbæk Sportsby.
Kontingent opkrævningen kommer automatisk til 1. februar. Skulle I ikke blive opkrævet automatisk, så skal I gå ind i klubmodul via hjemmesiden og få opdateret jeres kortoplysninger.
Nyhed! Efter nytår er vi klar med mobilepay i kiosken. Lad os håbe det giver endnu mere salg i kiosken.
Trænere 18/19
Vi har allerede gang i træneraftalerne for næste sæson. De første håndslag er givet og i løbet af januar forventer vi, at vi kan få alle trænere helt på plads. Er du eller kender du nogen som er interesseret i at være træner eller holdleder, så sig endelig til, så vi kan finde et hold der passer til dig eller den/de personer.
 
Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsen ønske alle spillere, forældre, trænere og frivillige en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Må 2018 blive et år, hvor vi løfter HH endnu mere sammen, så vi 1. januar 2019 flytter en stor og sund håndboldklub ud i Holbæk Sportsby.
 
På bestyrelsens vegne
Søren Leth
Formand
 

Formand:

Navn:
Maria Adamsen

Telefon:
29 26 46 36

Email:

moadamsen@gmail.com
 

Næstformand:

Navn:
John Taggaard

Telefon:
53 87 79 00

Email:
John@taggaard.com

Kasserer:

Navn:
Christa la Cour

Telefon:
24 49 21 41

Email:

christa.lacour83@gmail.com
 

Bestyrelsesmedlem:

Navn:
Bjarke Knudsen

Telefon:


Email:

 

Bestyrelsesmedlem:

Navn:
Susanne Wellington

Telefon:
41 82 02 22

Email:

sus_susanne2@hotmail.com
 
Holbæk Håndboldklub | Stadionhallen, Borgmestergårdsvej 20 | 4300 Holbæk | Tlf.: 59 43 48 01 (Fra 2019 er adressen Holbæk Sportsby)