Bestyrelsen


Organisation:

Holbæk Håndboldklub består af en bestyrelse, som er folkevalgt på den årlige generalforsamling. I øjeblikket består bestyrelsen af fem personer med hver deres ansvarsområde.

Under bestyrelsen er der nedsat en række udvalg, der varetager en lang række af de mange opgaver, som skal løses i en driftig og ambitiøs håndboldklub.

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. juni.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og allerede indkomne forslag skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen og/eller via opslag på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremgår disse forslag på foreningens hjemmeside sådan, at materialet er fremlagt en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i en måned før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret for medlemmer der ikke er fyldt 16 år kan kun udøves af en af medlemmets forælder.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ingen har mere end en stemme.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Senest nyt fra bestyrelsen:

Ny bestyrelse 26-07-2020
Sommerhilsen fra den nye bestyrelse i HH
 
Torsdag den 2. Juli blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Holbæk Sportsby og klubben fik en ny bestyrelse.
 
Stor tak til de afgående bestyrelses medlemmer.
 
Den nye bestyrelse består nu af Christa la Cour, Eva Roer, Claus Daugaard Hansen, Jan Lundgren og Henrik Andersen.
 
Alle hold har trænet udendørs et par uger i det gode vejr og da det blev tilladt, blev træningen flytte ind i Sportsbyen. Der styr på trænere til alle hold, mens vi dog mangler et par assistenter på et par ungdomshold og så er alle træningstider er blevet godkendt.
 
Den nye bestyrelse ønsker alle en dejlig sommerferie og på gensyn.
 
Pas godt på jer selv.

Formand

Navn: Henrik Andersen

Telefon: 20 31 19 49

Email: henrik.andersen@lindab.com

Næstformand

Navn: Jan Lundgren

Telefon: 27 77 24 01

Email: jan.lundgren@cooptrading.com

Kasserer

Navn: Christa la Cour

Telefon: 24 49 21 41

Email:

christa.lacour83@gmail.com
 

Bestyrelsesmedlem

Navn: Claus Daugaard Hansen

Telefon:

Email: cdh@perspektiva-it.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Navn: Eva Roer

Telefon: 28 25 75 85

Email: eva.roer@outlook.dk

 
Holbæk Håndboldklub | Stadionhallen, Borgmestergårdsvej 20 | 4300 Holbæk | Tlf.: 59 43 48 01 (Fra 2019 er adressen Holbæk Sportsby)