Cafeteriaudvalg


Opgaver:

  •  Drift af Stadionhallens cafeteria
  •  At tilsynet sker i henhold til kommunens retningslinier
  •  Økonomi for drift af Stadionhallens cafeteria rapporteres særskilt og indgår i Holbæk Håndboldklubs regnskab
  •  Sikre relevant serviceniveau
  •  Sikre en god dialog med brugerne af Stadionhallen
  •  Forelægge projekter, kontrakter, samt retningslinier/procedurer til HH´s bestyrelse
  •  Sikre at aftaler, retningslinier og procedurer overholdes, herunder relevant oplæring af bemandingen i cafeteriaet
  •  Fastlæggelse af sortiment og indkøb af varer
  •  Sikre en fornuftig drift, hvor der løbende sker justering af salgspriserne der sikrer en rimelig økonomi
  • Sikre åbningstider og bemanding der så vidt muligt dækker de tider hvor der er aktiviteter i klubben

Yderligere info:

Formand:

Navn:
Michelle Jacobsen

Telefon:

Email:

michellejacobsen@live.dk

 

Medlem:

Navn:
Søren Pedersen

Telefon:

Email:
stadionhallen@gmail.com

 

Medlem:

Navn:

Telefon:

Email:
Holbæk Håndboldklub | Stadionhallen, Borgmestergårdsvej 20 | 4300 Holbæk | Tlf.: 59 43 48 01 (Fra 2019 er adressen Holbæk Sportsby)