Klubnyheder

Generalforsamling i HH

24. maj 2021, 22.10

Generalforsamling i Holbæk Håndboldklub den 14.juni kl 19.00

 

Dagsorden .

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år og godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag ( forslag skal være formanden i henne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse )
  5. Valg til bestyrelsen

·         Formand ( lige år )

·         Næstformand ( ulige år )

·         Kasserer ( ulige år )

·         Bestyrelsesmedlem ( ulige år)

·         Bestyrelsesmedlem ( lige år )

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

 

Velmødt i Holbæk Sportsby hvor vi tager imod jer og anviser mødelokale

 

Bestyrelsen i Holbæk Håndboldklub